Zakład produkcyjny firmy Trykacz

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz w jego obecnym kształcie jest wynikiem ciągłego rozwoju technologicznego konsekwentnie wprowadzanego przez właściciela firmy. Nowa hala produkcyjna wyposażona jest w nowoczesne maszyny do produkcji prefabrykatów betonowych – nie tylko studni kanalizacyjnych, ale również komór wielkogabarytowych i innych indywidualnych rozwiązań technologicznych. Dwie ponad dwudziestotonowe suwnice umożliwiają prefabrykację dużych elementów bez konieczności wykorzystywania dźwigów samojezdnych.

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz posiada również własną zbrojarnię oraz nowoczesne laboratorium do badania jakości wyrobów wyposażone między innymi w prasy do ściskania, zamrażarkę, suszarkę czy wannę do badania nasiąkliwości.
W ofercie firmy znajdziecie elementy betonowe wg. KPED (Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych).

Trykacz betoniarstwo

Do pobrania

Aprobaty i deklaracje

Dążąc do jak najwyższej jakości oferowanych prefabrykatów Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz kładzie jak największy nacisk na zgodność swojej produkcji z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zharmonizowanymi normami europejskimi czy innymi specyfikacjami technicznymi.

Dodatkowo zleca kontrolę swoich prac zewnętrznym uznanym na rynku firmom aprobacyjnym. Wynikiem tych działań jest posiadanie:
– Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa – studnie kanalizacyjne TRYKACZ
– Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa – przepusty drogowe TRYKACZ
– Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa – wpusty drogowe TRYKACZ
Dzięki wysoko wykształconej kadrze menadżersko – technicznej oraz specjalistycznemu laboratorium, firma wystawia i przedstawia potwierdzone badaniami Deklaracje Zgodności oraz Deklaracje Właściwości Użytkowych.

Pliki oraz rysunki dwg do pobrania

W celu jak najlepszej współpracy z aktualnymi i przyszłymi kontrahentami Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz wykonuje i udostępnia materiały techniczno – handlowe. Są to między innymi: rysunki AUTO-CAD, karty technologiczne wyrobów, wzory kart zamówień, instrukcje montażu i obsługi oraz Informator Techniczno – Handlowy.

Dodatkowo, poprzez stronę internetową można skontaktować się z przedstawicielami ZWB TRYKACZ, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące oferty ZWB TRYKACZ.