Zakład produkcyjny firmy Trykacz

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz w jego obecnym kształcie jest wynikiem ciągłego rozwoju technologicznego konsekwentnie wprowadzanego przez właściciela firmy. Nowa hala produkcyjna wyposażona jest w nowoczesne maszyny do produkcji prefabrykatów betonowych – nie tylko studni kanalizacyjnych, ale również komór wielkogabarytowych i innych indywidualnych rozwiązań technologicznych. Dwie ponad dwudziestotonowe suwnice umożliwiają prefabrykację dużych elementów bez konieczności wykorzystywania dźwigów samojezdnych.

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz posiada również własną zbrojarnię oraz nowoczesne laboratorium do badania jakości wyrobów wyposażone między innymi w prasy do ściskania, zamrażarkę, suszarkę czy wannę do badania nasiąkliwości.
W ofercie firmy znajdziecie elementy betonowe wg. KPED (Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych).

Betoniarstwo

FAQ

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Tak, po konsultacjach z działem produkcji uzykają państwo informacje o mozliwość wykonania takiego prefabrykatu, jego cenę oraz czas realizacji.

W przypadku zamówienia prefabrykatów z karty katalogowej, zdecydowana większość jest dostępna od ręki. W każdej innej sytuacji przybliżony czas realizacji to około 10 dni. Jest to spowodowane koniecznością uzyskania przez prefabrykat wytrzymałości transportowej.

Produkujemy szamba betonowe w postaci prostopadłościennych zbiorników jedokomorowych jaki i tzw.kręgów szambowych łączonych na zaprawe. W przypadku gdy potrzebujemy zbiornika o pojemności >5m3 zalecamy zastosowanie szamba prostopadłościennego, wtedy głębokość wykopu nie bedzie przekraczał 2 m. Uzyskanie podobnej pojemność w przypadku wykonania studni z kręgów, wymaga większego nakładu robót ziemnych.

Oczywiście jest możliwość odbioru i załadunku towaru na własne środki transportu. Oferujemy również usługę transportu i rozładunku prefabrykatów (HDS, usługa dzwigiem) na miejscu budowy.

Na chwile obecną nie wykonujemy elementów o powierzchni teksturowanej, ani betonu architektonicznego. Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania wyrobu kolorowymi powłokami malarskimi.

Rozróżniamy następujące rodzaje studzienek kanalizacyjnych:
– włazowe -o średnicy co najmniej 1 m, przystosowane do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych w kanale,
– niewłazowe- o średnicy większej niż 1 m, nieprzystosowane do wykonania czynności eksploatacyjnych w kanale.
– bez włazowe ( studzienka ślepa)- bez otworu włazowego, przykryta stropem pod powierzchnią terenu, spełniające funkcje studzienki połączeniowej lub rozgałęzieniowej.

1000 mm, jednakże dopuszcza się, za zgodą przyszłego użytkownika, stosowanie studzienek o średnicy mniejszej. Firma Trykacz produkuje studzienki kanalizacyjnej o wielkościach średnicy wewnętrznej DN 1000, 1200,1400,1500, 1600, 1800, 2000.

Jest to wysokość pomiędzy rzędną spocznika (część dna studzienki między kinetą a ścianą komory) a rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej.

Kineta to nic innego jak wyprofilowane koryto w dnie studzienki. Ma wysokość połowy średnicy kanału, który przebiega przez dno studzienki. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta stanowi przejście z jednego przekroju w drugi.
Specjalnie wyprofilowane koryto usprawnia przepływ cieczy przez studzienkę.
Niweleta dna kinety i spadek podłużny są dostosowane do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika powinien wynosić 5% (1:20) w kierunku kinety.
Alternatywą dla kinety, jest dennica z dnem płaskim o otworach wlotowych i wylotowych umiejscowionych w poziome dna studzienki. Jest to rozwiązanie tańsze, lecz powoduje gromadzenie się osadów na całej powierzchni dna studzienki.

1. Otwór czysty, wykonany w procesie produkcji lub jako odwiert rdzeniowy. Połączenie rury ze studzienką uszczelniane jest zaprawą na miejscu budowy.
2. Do otworu w kręgu wkładana jest zintegrowana uszczelka gumowa, w którą bezpośrednio montuje się rurę z tworzywa sztucznego. Montaż uszczelki odbywa się po wyprodukowaniu prefabrykatu we wcześniej przygotowanym otworze.
3. Otwory w kręgach z kształtką i z uszczelką gumową-przejścia szczelne. Rozwiązanie to gwarantuje 100% szczelności połączenia, kształtka o odpowiedniej średnicy umieszczana jest w kręgu podczas betonowania.

Korozja chemiczna spowodowana obecnością alkalii niebezpiecznych dla betonu, przyspiesza proces degradacji powierzchni prefabrykatu. „Na zamówienie” dno studzienki może być zabezpieczone następującym materiałami:
-cegłą klinkierową
– płytkami klinkierowymi
-kamionką kwasoodporną
W swojej ofercie posiadamy także kinety wykonane z tworzyw sztucznych (PP,PEHD), które gwarantują całkowita odporność chemiczną na ścieki agresywne.

1. Połączenie za pomocą uszczelki gumowej. W przypadku kręgów ze specjalnie wyprofilowanym zamkiem.
2. Łączone na zaprawę cementową lub masę uszczelniającą.

Nie, wytrzymałość kręgu betonowego produkowanego przez naszą firmę jest dostatecznie wysoka, gwarantując właściwą pracę konstrukcji. ZWB Trykacz nie zaleca stosowanie kręgów żelbetowych ze względu na koszty. Niemiecka prasa podaje, że kręgi żelbetowe użyte do budowania studzienek kanalizacyjnych stanowią zaledwie 3% ilość używanych kręgów betonowych.

-zwężką, element tworzący pochylony sufit komory o przekroju kołowym, redukujący przekrój komory do wymiaru otworu włazowego
-płytą pokrywową, element tworzący poziomy sufit komory lub trzonu studzienki bez otworu lub z otworem włazowym
-podwyższeniem z deklem, element uzupełniający płytę pokrywową typu lekkiego z otworem kwadratowym- idealne do przykrywania szamb przydomowych usytuowanych na terenach zielonych obciążonych lekkim ruchem kołowym (lekkie samochody osobowe).

Wybór zależy od warunków lokalizacyjnych studzienki. Studzienki usytuowane w miejscach narażanych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we włazy kanałowe klasy B125 lub C250, odpowiadające wymogom normy PN-H-74051-2. W pozostałych przypadkach należy stosować włazy kanałowe klasy A15 odpowiadające wymogom PN-H-74051-1.

Następne