Szamba betonowe

Szamba betonowe produkowane są w trzech pojemnościach:

  • 5,3 m3,
  • 8,4 m3,
  • 10,6 m3.

Nowoczesna metoda produkcji i wysoka jakość użytego przy niej betonu to gwarancja pełnej szczelności. Nie jest więc wymagana w tym przypadku dodatkowa izolacja zewnętrzna.

Szamba betonowe Lublin Trykacz

Trykacz Lublin Szamba betonowe, dlaczego nasze?

Szamba posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz PN-EN 12566-1.

Szamba betonowe są wodoszczelnymi, bezodpływowymi zbiornikami gromadzącymi ścieki i wodę oraz różnego rodzaju odpady ciekłe, których nie można odrowadzić do kanalizacji bezpośrednio z miejsca ich wytwarzania lub też skierować ich do oczyszczalni ścieków.


Produkujemy szamba betonowe Lublin, lubelskie, mazowieckie – mające postać zarówno prostopadłościennych zbiorników jedokomorowych jaki i tzw. kręgów szambowych łączonych zaprawą. W przypadku, gdy potrzebny jest zbiornik o pojemności większej niż 5m3 zalecane jest zastosowanie szamba prostopadłościennego. Głębokość wykopu nie przekracza wtedy 2 m. Uzyskanie podobnej pojemności w przypadku wykonania studni z kręgów wymaga większego nakładu pracy związanej z robotami ziemnymi.

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz w jego obecnym kształcie jest wynikiem ciągłego rozwoju technologicznego konsekwentnie wprowadzanego przez właściciela firmy. Nowa hala produkcyjna wyposażona jest w nowoczesne maszyny do produkcji prefabrykatów betonowych – nie tylko studni kanalizacyjnych, ale również komór wielkogabarytowych i innych indywidualnych rozwiązań technologicznych. Dwie ponad dwudziestotonowe suwnice umożliwiają prefabrykację dużych elementów bez konieczności wykorzystywania dźwigów samojezdnych. Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz posiada również własną zbrojarnię oraz nowoczesne laboratorium do badania jakości wyrobów wyposażone między innymi w prasy do ściskania, zamrażarkę, suszarkę czy wannę do badania nasiąkliwości. <br>W ofercie firmy znajdziecie elementy betonowe wg. KPED (Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych).