MISJA

Misją firmy Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz jest bycie ogólnopolskim liderem w wykonywaniu inwestycji publicznych i prywatnych w zakresie architektoniczno – wykończeniowym w kamieniu naturalnym; oraz liderem w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych w zakresie prefabrykacji betonowej i żelbetowej.
Powyższe cele osiągamy dzięki oferowaniu i terminowym dostarczaniu obecnym i potencjalnym klientom najwyższej jakości usług, towarów i wyrobów.
Realizując misję firmy wdrażamy – korzystając z dotacji unijnych – innowacyjne rozwiązania technologiczne – poprzez zakup najnowocześniejszych maszyn, narzędzi czy urządzeń. Stawiamy też na potencjał ludzki jakim jest kadra firmy, podnosząc jej kwalifikacje poprzez ciągłe szkolenia, motywując tym samym pracowników do rozwoju osobistego. Kierujemy się hasłem:
Najlepsza kadra to najlepsza obsługa klienta.
Satysfakcja i zadowolenie klienta ze współpracy z naszą firmą jest dla nas dobrem najważniejszym i wszelkie działania kierunkujemy tak aby ten cel osiągnąć.