PRZEPUSTY DROGOWE

Przepusty drogowe TRYKACZ wykonywane są w szerokim zakresie średnic – od 400 mm do 3000 mm. Dodatkowo średnice od 400 mm do 800 mm mogą być zakończone kołnierzowym elementem skośnym.
Średnice powyżej 800 mm zakończone mogą być ścianką oporową płaską lub ze stopką.
Przepusty drogowe TRYKACZ zgodne są z posiadaną Aprobatą Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa oraz PN-EN 1916.

PRZEPUSTY DROGOWE

SKOS

RURA