WPUSTY ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej TRYKACZ wykonywane są z elementów składowych: prefabrykowanego osadnika w różnych wysokościach, mufy przelotowej z zamontowanym przejściem szczelnym, elementów nastawczych, oraz kompletu pierścieni – odciążającego oraz pierścienia/pokrywy kraty ściekowej. Elementy wpustu ulicznego TRYKACZ zgodne są z posiadaną Aprobata Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa.
Studnie wpustu ulicznego TRYKACZ mogą być stosowane w inwestycjach drogowych wszystkich kategorii dróg.

WPUST ULICZNY

PIERSCIEN

PODWYZSZENIE

   MUFA

  NADSTAWKA

  DNO