STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ TRYKACZ

Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej TRYKACZ wykonywane są z elementów składowych: prefabrykowanej dennicy z kinetą i przejściami szczelnymi, elementów nastawczych (kręgów w różnych wysokościach), elementów wieńczących (zwężki i pokrywy). Wszystkie elementy studni TRYKACZ do średnicy 1200 mm, zgodne są ze zharmonizowaną polską normą europejską PN-EN 1917. Elementy studni TRYKACZ o średnicach powyżej 1200 mm, zgodne są z normą PN-EN 1917 oraz posiadaną Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa.
Studnie kanalizacyjne TRYKACZ mogą być stosowane we wszystkich inwestycjach drogowych i sanitarnych na terenie całej Polski oraz w krajach Unii Europejskiej.

INTERAKTYWNA BUDOWA STUDNI

ZWEZKA

studnia beton

podstawa studni