APROBATY I DEKLARACJE

Dążąc do jak najwyższej jakości oferowanych prefabrykatów Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz kładzie jak największy nacisk na zgodność swojej produkcji z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zharmonizowanymi normami europejskimi czy innymi specyfikacjami technicznymi.
Dodatkowo zleca kontrolę swoich prac zewnętrznym uznanym na rynku firmom aprobacyjnym. Wynikiem tych działań jest posiadanie:
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa – studnie kanalizacyjne TRYKACZ
- Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa – przepusty drogowe TRYKACZ
- Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa – wpusty drogowe TRYKACZ
Dzięki wysoko wykształconej kadrze menadżersko – technicznej oraz specjalistycznemu laboratorium, firma wystawia i przedstawia potwierdzone badaniami Deklaracje Zgodności oraz Deklaracje Właściwości Użytkowych.